vakantie en daalders plakje

Na een heerlijke vakantie van 17 dagen ben ik weer helemaal bijgetankt.

In de vakantie veel nagedacht over hoe het beter en anders kan, aangezien ik 7 dagen per week werk. Het is niet gezond om zoveel te werken en bovendien ga je dan het risico lopen om steken te laten vallen wat in ons werk niet geoorloofd is.

Met grote vreugde heb ik iemand erbij aangenomen en daarnaast een collega die als achterwacht wil werken. Volgende week wordt mijn nieuwe collega ingewerkt en doordat er nu ruimte is in het personeelsbestand kan ik nu regelmatig om zondag een vrije dag hebben! Wat een fijne ontwikkeling.

Tijdens onze vakantie is er een brief binnengekomen van de gemeente. Er ontbraken stukken om de beoordeling te kunnen doen voor ’t Daalders Plakje, dus ik raakte al bijna in paniek, maar na een gesprekje met de architect blijkt dat dit heel gebruikelijk is en dat het niets voorstelt. Scan de brief maar even en mail het maar, dan maken wij het verder wel in orde.

Vanmiddag op gesprek geweest bij een potentiele cliente en dan blijf ik me verbazen over de zorg. Iemand komt langs om het eten te verzorgen en vervolgens moet er apart iemand anders langs komen om de medicatie te geven. Tijd om een eitje te koken is er niet en daarnaast moet je op gezette tijden naar de wc! Hallo zorg, waar zijn we nu helemaal mee bezig??!!

 

Advertenties